ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Ηλεκτρολογικό Υλικό
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Οικιακός Φωτισμός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Επαγγελματικός Φωτισμός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Πράσινη Ενέργεια
24/04/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Κατάλογοι

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/08/2016  

 pdf  pdf