ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Ηλεκτρολογικό Υλικό
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Οικιακός Φωτισμός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Επαγγελματικός Φωτισμός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Πράσινη Ενέργεια
24/04/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Κατάλογοι

 

Η Εταιρεία μας βάζοντας σε προτεραιότητα τις απαιτήσεις

των πελατών -συνεργατών μας προτείνει , δίνει λύσεις ,εξυπηρετεί

και ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Οι κατηγορίες πελατών της ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. είναι οι εξής: 

 dreamstime 8683045 crop

• Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

• Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες

• Εργολάβοι Κατασκευών

•Τεχνικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες 

• Κατασκευαστές Πινάκων

• Μηχανολόγοι Μηχανικοί

• Αρχιτέκτονες - Πολιτικοί Μηχανικοί

• Δημόσιος Τομέας

• Ξενοδοχιακές Μονάδες

• Γραφεία Μελετών Εξοικονόμησεις Ενέργειας

• Ιδίωτες - Καταναλωτές 

 Contractors-Builders-Trades-1