ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Ηλεκτρολογικό Υλικό
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Οικιακός Φωτισμός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Επαγγελματικός Φωτισμός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Πράσινη Ενέργεια
24/04/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Κατάλογοι

 

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα των προιόντων καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής συµπεριφοράς. Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ευαισθητοποιούνται στην ποιότητα και τη θεωρούν σηµαντικό κριτήριο στις επιλογές τους. Η ποιότητα αναγνωρίζεται πλέον ως ο δυναµικότερος παράγοντας και αποτελεί το κλειδί για την πώληση ανταγωνιστικών προϊόντων στην αγορά.

Η ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. βασιζόμενη στα παραπάνω κριτήρια στρέφεται στην καλύτερη καταγραφή και κατανόηση των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών της , συγχρόνως βρισκετε σε συνεχη εγρήγορση παρακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στα προιόντα με σκοπό την συνεχή ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών  αλλα και γενικότερα των καθε κατηγορίας  καταναλωτών (Ιδιώτη - επαγγελματία).   

FLR6Y FLR7Y Class car line 
   

 

  777  888