ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Ηλεκτρολογικό Υλικό
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Οικιακός Φωτισμός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Επαγγελματικός Φωτισμός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Πράσινη Ενέργεια
24/04/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Κατάλογοι

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ETAIΡΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.  2013  

 pdf
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ETAIΡΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.  2014  

 pdf